Site icon CTTC

Malayalam

വ്യക്തിഗത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ആയ ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (QCI) “പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കുള്ള സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം” (വിഎസ്സിടിസിപി) സർട്ടിഫിക്കേഷനായി അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിഗത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി (പിആർസിബി) യിലാണ് സി. ടി. ടി. സി.

സി‌.ടി‌.ടി‌.സി, ഡിജിടി, എൻ‌എസ്‌ഡി‌സി, നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സര്‍ക്കാറിന്റെ ദേശീയ വിലയിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിംഗിനും അസസ്മെന്റിനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഐ‌എസ്ഒ 9001: 2015 അംഗീകൃതം ആണ് സി‌ടി‌ടി‌സി.

പരമ്പരാഗത സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകര്‍
ആമുഖം

രാജ്യമെമ്പാടും, ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിരവധി അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി, സസ്യസംബന്ധിയായ ഔഷധ പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഗ്രാമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് (ടിസിഎച്ച്പി) പരിപാലിക്കുനതായോ വ്യാപകമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ടിസിഎച്ച്പികൾ 6500 ലധികം ഇനം വൈദ്യശാസ്ത്ര സസ്യങ്ങളും 300 ഓളം ഇനം മൃഗങ്ങളും ഡസൻ കണക്കിന് ലോഹങ്ങളും ധാതുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിരവധി അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗത  കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോവൈഡർമാർ (ടിസിഎച്ച്പി) നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഇപ്പോള്‍ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച  നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അറിവിന്‍റെ കലവറകളാണ് അവര്‍.

പാരമ്പര്യമായി അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഫലപ്രദമായ വാക്കാലുള്ള സംപ്രേഷണത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയോ, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ കീഴിൽ നേടിയെടുക്കുകയോ അറിവുള്ള പൂര്‍വികരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയോ നിരീക്ഷണതിലൂടെയോ അനുഭവത്തില്ലൂടെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വംശീയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രദേശ നിർദ്ദിഷ്ട പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ, ആവാസവ്യവസ്ഥ, അറിവ്, നൈപുണ്യം, അനുഭവം ടി.സി.എച്ച്.പി.കള്‍. അറിവും അവരുടെ നൈപുണ്യവും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ചിട്ടയായതും നിലവാരമുള്ളതുമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഈ സമ്പന്നമായ വിജ്ഞാനപൈതൃകം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു നാഗരിക നഷ്ടം ആണ്.

പേഴ്‌സണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ഐ‌എസ്‌ഒ 17024 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ചട്ടക്കൂട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിവിധ പങ്കാളികളുമായി നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാം കക്ഷി സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിച്ചു. ടിസിഎച്ച്പി സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രക്രിയയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / വില്ലേജ് കൗൺസിൽ യഥാസമയം അംഗീകരിച്ച ടിസിഎച്ച്പികളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ടിസിഎച്ച്പിയിലെ മുതിർന്നവരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിയാലോചനയ്ക്കിടെ സമ്മതിച്ച പ്രകാരം അവരുടെ വിലയിരുത്തലിനും വിധേയമാക്കുന്നു.

പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിന് വലിയ വിലമതിപ്പ് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പങ്കാളികളിൽ നിന്നും പകർന്ന ടിസിഎച്ച്പികളുടെ സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി സൃഷ്ടിച്ച അത്തരം ആകർഷകവും നിലവാരമുള്ളതുമായ ചട്ടക്കൂട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിച്ചു.

സർട്ടിഫിക്കേഷനായി അവരെ തയ്യാറാക്കുക. 2016 ൽ, പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നല്ല പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ ജനസംഖ്യയിലെ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മൂന്നാം കക്ഷി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടിസിഎച്ച്പികൾക്കായി സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ക്യുസിഐ തീരുമാനിച്ചു. ടിസിഎച്ച്പിയുടെ കഴിവ്. പേഴ്‌സണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ഐ‌എസ്ഒ 17024 ഉപയോഗിച്ച് ടി‌സി‌എച്ച്പിയുടെ സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷനായുള്ള പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനിടെ വളരെ മികച്ചതും നന്നായി പരിശോധിച്ചതുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് / ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ, അതേ വിശാലമായ ചട്ടക്കൂട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലനമനുസരിച്ച്, സ്റ്റിയറിംഗ്, ടെക്നിക്കൽ, അസസ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ ക്യുസി‌ഐ സ്ഥാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യപരിപാലന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ ബന്ധപ്പെടുകയും മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഐ‌എസ്ഒ 17024 മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ‌ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളെ ക്ഷണിച്ചു.

പദ്ധതിയുടെ ചുരുക്ക വിവരണം

പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകളായി രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ ഗ്രാമീണ വൈദ്യന്മാർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പരമ്പരാഗത മൂന്നാം കക്ഷി സർട്ടിഫയറുകളുടെ പരമ്പരാഗത രോഗശാന്തിക്കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും സ്കീമിന് കീഴിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി 2017 മാർച്ചിൽ ദേശീയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.

ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാരുടെ സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി (ടിസിഎച്ച്പി) ദേശീയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു, പരമ്പരാഗത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ പദ്ധതി. ദേശീയ ആരോഗ്യ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വളരെയധികം ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ടിസിഎച്ച്പി പ്രയോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാദേശിക അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്കീമിൽ സൂചിപ്പിച്ച, സാധാരണ രോഗങ്ങള്‍, മഞ്ഞപ്പിത്തം, പരമ്പരാഗത അസ്ഥി ക്രമീകരണം, വിഷ ചികിത്സ, വത രോഗം, പരമ്പരാഗത ജനന പരിചാരകൻ എന്നീ 6 നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലകളില്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതുമായ ഗ്രാമീണ വൈദ്യന്മാരേ ഈ പദ്ധതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ഒരു സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിയാണ്, കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ഒരു കർശനമായ പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഉദാ. അഞ്ച് പേജ് അപേക്ഷാ ഫോമിന് ഒരു ഭാഗം സ്വതന്ത്ര മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിച്ചുള്ള സമ്മത പത്രമുണ്ട്, അതിൽ “ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സ്ട്രീം മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്‍ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമിന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല”. അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറുടെ (ടിസിഎച്ച്പി) നൈപുണ്യവും അറിവും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും സാധുത കാലയളവ്, അവൻ / അവൾ പ്രാക്ടീസിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ട്രീമുകൾ വിലയിരുത്തുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണ രോഗങ്ങള്‍, മഞ്ഞപ്പിത്തം, പരമ്പരാഗത അസ്ഥി ക്രമീകരണം, വിഷ ചികിത്സ, വത രോഗം എന്നിവയിൽ ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതികളുടെ 5 സ്ട്രീമുകളില്‍ ആണ് സി. ടി. ടി. സി.  ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ

1. സർട്ടിഫിക്കേഷനായി അപേക്ഷിക്കുന്നയാൾക്ക് 28 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം, അത് പ്രായപൂർത്തിയായ 18 വയസ് പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുകയും പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രാക്ടീസുകൾക്കായി 10 വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം..

2. അപേക്ഷകൻ ആയ ടിസിഎച്ച്പി അംഗീകൃത പിആർസിബിക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് / സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

3. അപേക്ഷകൻ ആയ ടിസിഎച്ച്പി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളും, റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നടപടികളും ഉണ്ടെങ്കില്‍  അപേക്ഷയോടൊപ്പം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 02 വർഷത്തിനിടയിൽ തന്‍റെ ഏതെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത / വൈകല്യം എന്നിവ അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ്.

4. സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിന് 5 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും.

Our Team

 1. Dr. K. P. S. Nair, Chairman.
 2. Mr. P Mohan Nair, Director/CEO – Contact No – 9946200440.
 3. Mr. M Shihabudheen, Team Member.
 4. Mrs. Parvathy Sharath, Team Member.
 5. Mr. Jayaram Menon, Team Member/Southern Region.
 6. Mr. Prince Sasidharan, Team Member/Southern Region.
 7. Ms. Rolly Srivastava, Team Member/North & Western Region.
 8. Mrs. Nandini Mohanthy, Team Member/Central & Eastern Region.
 9. Mrs. Sushma Pandey, Team Member/Andaman & Nicobar Islands.

List of Evaluators of TCHP

Sl.No. Name with Designation Qualifications & Years of Relevant Experience Location  
1. Dr. N Raveendran Nair BAM, DMT, NCT – 36 Years of Experience. Kerala/PAN India
2. Dr Prathish G BAMS, MD – 15 Years of Experience. Kerala/PAN India
3. Dr. Sujithra. P BAMS – 10 Years of Experience. Kerala
4. Dr. Neethu. BAMS – 7 Years of Experience. Kerala/PAN India
5. Vd. RAJESH K. P. MSc. (Yoga & Naturopathy). TRADITIONAL NATTU MARMANI HEALTH CARE(Traditional Medicine). DNYS (Diploma in Naturopathy and Yogic Science). 29 Years of Experience. Kerala/PAN India
6. Vd. AJESH. A.  GHOSH. M. DYN (Diploma in Yoga and Naturopathy). DVMS (Diploma in Varma and Massage Science). TRADITIONAL  NATTU  MARMANI HEALTH  CARE(Traditional Medicine). DNYS (Diploma in Naturopathy and Yogic Science). 22 Years of Experience. Kerala/PAN India
7. Vd. JYOTHISH  KUMAR  K. +2 – Government of Kerala. TRADITIONAL  NATTU  MARMANI HEALTH  CARE(Traditional Medicine). DNYS (Diploma in Naturopathy and Yogic Science). 23 Years of Experience. Kerala/PAN India
8. Vd. GOVINDAN T. +2 – Government of Kerala. TRADITIONAL  NATTU  MARMANI HEALTH  CARE(Traditional Medicine). 40 Years of Experience. Kerala/PAN India
9. Vd. GANGADHARAN K. SSLC – Government of Kerala. 36 Years of Experience. Kerala/PAN India
10. Vd. M. BABURAJAN SSLC – Government of Kerala. 32 Years of Experience. Kerala
11. Vd. P. SASEENDRAN SSLC – Government of Kerala. 25 Years of Experience. Kerala
12. Vd. K. V. BALAKRISHNAN Pre Degree – University of Calicut. 38 Years of Experience. Kerala
13. Vd. K. GOPAKUMAR Secondary. 51 Years of Experience. Kerala
14. Vd. T. V. GOPALAN Primary. 52 Years of Experience. Kerala

മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം

സ്ട്രീമിന് പ്രസക്തമായ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ടിസിഎച്ച്പിയുടെ കഴിവുകളും അറിവും പരീക്ഷിക്കുക.

മൂല്യനിർണ്ണയ തരങ്ങൾ

അറിവ് വിലയിരുത്തൽ – ഔപചാരിക ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുടെ കൃത്യത, സ്ട്രീമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍, ഉപകരണങ്ങൾ, രീതികൾ, പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നിർവചിക്കുക പരിശീലനം.

രോഗാവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തല്‍ – ടിസിഎച്ച്പി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസ് അസസ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത, കേസ് കണ്ടെത്തലിന്റെ കൃത്യതയും ചികിത്സാ രീതികളുടെ ഉചിതതയും.

നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ – സമ്പൂർണ്ണത, കൃത്യത, പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവ

 1. ആരോഗ്യസ്ഥിതികൾക്കായി മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക.
 2. അസംസ്കൃത മരുന്നുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നല്ല രീതികൾ.
 3. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നല്ല പരിശീലനങ്ങൾ.
 4. സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല പ്രവർത്തന രീതികൾ.

ഫീൽഡ് (ചികിത്സാ സ്ഥാപന) പരിശോധന

 1. ചികിത്സിച്ച രോഗികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം.
 2. ജോലിസ്ഥലത്ത് മരുന്നുകള്‍ തയ്യാറാക്കൽ.
 3. പ്രതിരോധ ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

മൂല്യനിർണ്ണയ സമയവും മാര്‍ക്ക്.

മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി വെയിറ്റേജ് 
വാചാ പരീക്ഷ (വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷ) ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അറിവ് വിലയിരുത്തൽ.
മൊത്തം 50 മാർക്കിന് 30 മിനിറ്റ്
10{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} 
ഒരു വിഷയം (രോഗാവസ്ഥ) അവതരിപ്പിക്കുക (രോഗാവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുക).
മൊത്തം 50 മാർക്കിന് 30 മിനിറ്റ്
10{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} 
അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തെ (രോഗാവസ്ഥ) കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍.
മൊത്തം 50 മാർക്കിന് 30 മിനിറ്റ്
10{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} 
ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൽ, മരുന്ന് തയ്യാറാക്കൽ, അസംസ്കൃത മരുന്നുകളുടെ സംഭരണം, തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, ചികിത്സ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രായോഗിക പ്രകടനം.
മൊത്തം 50 മാർക്കിന് 30 മിനിറ്റ്
30{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} 
ടിസിഎച്ച്പി യുടെ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിലെ ഫീൽഡ് (ചികിത്സാ സ്ഥാപന) പരിശോധന.
മൊത്തം 100 മാർക്കിന് 60 മിനിറ്റ്
40{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} 

സർട്ടിഫിക്കററ് ലഭിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം.

സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് 70{db785daf75147ff6b4c808589c3fb50c894536d2c186ef2d42b66fc765e5c295} മാര്‍ക്ക് എങ്കിലും നേടണം.

ഇനിപ്പറയുന്ന അറ്റാച്ചുമെന്റുകളുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ.

 1. അപേക്ഷാ ഫോറം.
 2. സ്വയം പ്രഖ്യാപനം.
 3. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം.
 4. സ്വതന്ത്ര മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിച്ച സമ്മതം.
 5. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരം.

അപേക്ഷയുടെ അവലോകനം.

 1. അപേക്ഷ രഹസ്യാത്മകമായി പരിഗണിക്കും.
 2. സി ടി ടി സി എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 3. ഹ്രസ്വ ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത അപേക്ഷകരെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനായി വിളിക്കുന്നതാണ്.

റദ്ദാക്കൽ

എപ്പോൾ PrCB സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കും;

 1. സർട്ടിഫൈഡ് ടിസിഎച്ച്പി സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്, കൂടാതെ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീമിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുവദിച്ചതല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ വ്യാപ്തി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനാപരമായ പെരുമാറ്റം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍.
 2. സ്വീകരിച്ച തിരുത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 3 മാസത്തിനപ്പുറം സമയമെടുക്കുമ്പോള്‍;
 3. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ടിസിഎച്ച്പിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, സർട്ടിഫൈഡ് ടിസിഎച്ച്പിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം പിആര്‍സിബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കും.
 4. റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ, പി‌ആർ‌സി‌ബി നൽകിയ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ നൽകാൻ ടി‌സി‌എച്ച്പിയെ ഉപദേശിക്കും.

 ———

ഫീസ്

———

DD in Favour of (Account Payee Only)

  ———

അപേക്ഷകളും ഡിഡികളും ഈ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുക –

or

 

അപേക്ഷ ഫോറം –മലയാളം

പദ്ധതി യെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍.

Exit mobile version